Nascholingen Klachten & Geschillen

CASPIR (her)certificering

Eisen (her)certificering CASPIR Het certificaat wordt uitgereikt aan personen die: 1. de CASPIR-cursus volledig hebben gevolgd. 2. het portfolio en het schriftelijke- en mondeling examen met een voldoende hebben afgerond. 3. als duo uit een praktijk aanwezig zijn geweest (minimaal 1 huisarts uit de praktijk dient aanwezig geweest te zijn en aan bovenstaande punten hebben voldaan).

CASPIR (her)certificering

Eisen (her)certificering CASPIR

Het certificaat wordt uitgereikt aan personen die:

1. de CASPIR-cursus volledig hebben gevolgd.
2. het portfolio en het schriftelijke- en mondeling examen met een voldoende hebben afgerond.
3. als duo uit een praktijk aanwezig zijn geweest (minimaal 1 huisarts uit de praktijk dient aanwezig geweest te zijn en aan bovenstaande punten hebben voldaan).

Het certificaat is 3 jaar geldig. Binnen deze 3 jaar dient aan de eisen hercertificering voldaan te worden om in aanmerking te komen voor verlenging van het Certificaat CASPIR.

Het certificaat is 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aandacht is gegeven.
Om voor hercertificering in aanmerking te komen dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
De gecertificeerde komt in aanmerking voor hercertificering als hij/zij met goed gevolg de onderstaande hercertificeringseisen heeft afgelegd:

1. Volgen van twee casuïstiekbesprekingen (=module 6) binnen drie jaar vanaf de einddatum (3 accreditatiepunten) uitgifte certificaat CASPIR Module 1 t/m 5. Eén casuïstiekbespreking mag worden vervangen door CASPIR Online. Voor meer informatie betreffende CASPIR online verwijzen wij u naar onze website: https://cahag.nhg.org/actueel/nieuws/wat-caspir-on...

2. Eenmalig in de 3 jaar een portfolio aanleveren met de laatste 8 longfuncties afgenomen in de voorafgaande maand (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctieanalist ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.

3. En verklaart ongeveer 80 longfuncties per jaar te beoordelen en/of uit te voeren.

Dit hercertificaat is drie jaar geldig, mits in deze 3 jaar opnieuw voldaan is aan bovenstaande hercertificeringseisen.