Nascholingen Klachten & Geschillen

E-learning: 1e fysieke triage voor assistenten

Indien een patiënt levensbedreigend ziek is, sta je liever niet met handen in het haar toe te kijken. In deze e-learning gaan we in op eerste handelingen bij levensbedreigende aandoeningen. Er wordt vanuit gegaan dat de basiskennis van ABCDE en urgentiedenken bekend is. Deze e-learning kan worden gezien als een vervolg op de door ons aangeboden e-learning “ABCDE telefonische triage”.

E-learning: 1e fysieke triage voor assistenten

Indien een patiënt levensbedreigend ziek is, sta je liever niet met handen in het haar toe te kijken. In deze e-learning gaan we in op eerste handelingen bij levensbedreigende aandoeningen. Er wordt vanuit gegaan dat de basiskennis van ABCDE en urgentiedenken bekend is. Deze e-learning kan worden gezien als een vervolg op de door ons aangeboden e-learning “ABCDE telefonische triage”.

De focus ligt op de volgende handelingen:

A: Stabiele zijligging, jaw thrust, kinlift, bij aspiratie: rugslagen en buikstoten.
B: Ademhaling beoordelen: frequentie en borstkasbewegingen, meten saturatie, zuurstof toedienen met hulp van non-rebreathing mask
C: Beoordeling kleur gelaat, pols tellen, bloeddruk meten, capillairy refill.
D: AVPU score gebruiken bij bewusteloosheid, adviezen bij epileptisch insult
E: Temperatuur meten en glucose meting

Leerdoelen:

Opfrissen ABCDE kennis en vertrouwd raken met de handelingen die gedaan kunnen worden bij een patiënt met levensbedreigende aandoening.

Doelgroep:

Deze e-learning is bedoeld voor (dokters)assistenten.

Accreditatie:

De e-learning is voor 1 uur geaccrediteerd door CADD.

Kosten:

Voor deze e-learning bedragen de kosten € 35,-.

Na aanschaf krijg je 1 jaar toegang tot deze e-learning.

Direct starten:

Betaal deze e-learning via iDeal en start direct.