Nascholingen Klachten & Geschillen

E-learning: ABCDE Telefonische triage

Bij spoedeisende situaties telt iedere seconde. Met hulp van de ABCDE-methode leer je of een patiënt stabiel, instabiel of uitval van vitale functies heeft en hoe je daarop moet reageren. Wanneer stuur je meteen een ambulance of wanneer stuur je direct de huisarts naar een patiënt?

E-learning: ABCDE Telefonische triage

Herkennen van spoedeisende situaties: ABCDE-methode

Bij spoedeisende situaties telt iedere seconde. Met hulp van de ABCDE-methode leer je of een patiënt stabiel, instabiel of uitval van vitale functies heeft en hoe je daarop moet reageren. Wanneer stuur je meteen een ambulance of wanneer stuur je direct de huisarts naar een patiënt?

Leerdoelen:

  • Weten wat triage is;
  • Kennismaken met nut en noodzaak telefonische triage;
  • Het ABCDE-onderdeel in het triagegesprek kennen;
  • Per letter de vragen kennen die onderscheid maken in spoed / niet spoed;
  • Kennen van de urgentiecoderingen;
  • Kunnen toepassen van de urgentiecoderingen.

Doelgroep:

Deze e-learning is bedoeld voor (dokters)assistenten.

Accreditatie:

De e-learning is voor 2 uur geaccrediteerd door de CADD.

Kosten:

Voor deze e-learning bedragen de kosten € 70,-.

Na aanschaf krijg je 1 jaar toegang tot deze e-learning.

Direct starten:

Betaal deze e-learning via iDeal en start direct.