Nascholingen Klachten & Geschillen

E-learning: Zorgwetgeving en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (voor huisartsen)

In deze e-learning leer je wat jouw wettelijke verplichtingen zijn van de Wkkgz betrekking hebbend op calamiteiten, klachten en geschillen. Belangrijk om te weten omdat jij er in de uitoefening van je vak mee geconfronteerd kan worden.

E-learning: Zorgwetgeving en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (voor huisartsen)

In de e-learning Zorgwetgeving en de Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg (Wkkgz) leer je wat jouw wettelijke verplichtingen zijn van de Wkkgz betrekking hebbend op calamiteiten, klachten en geschillen. Belangrijk om te weten omdat jij er in de uitoefening van je vak mee geconfronteerd kan worden.

Je leert wat het verschil is tussen een klacht en een geschil, wanneer er sprake is van een calamiteit, een complicatie of een incident en wat er van jouw als zorgaanbieder verwacht wordt.

Om de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg te kunnen plaatsen in het geheel van wet- en regelgeving starten we met de basisprincipes en uitgangspunten van het Nederlands zorgstelsel als onderdeel van het geheel van wet- en regelgeving. Van daaruit stippen we de toezichthouders aan en gaan we dieper in op de rol van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

We gaan precies zo diep op de verschillende onderdelen in, zodat jij voor jouw vakgebied na het volgen van deze e-learning voldoende kennis hebt. Je bent immers zorgverlener en geen jurist.

Na het volgen van deze e-learning:

  • Heb je kennis van het Nederlands zorgstelsel
  • Heb je kennis van de van toepassing zijnde wetgeving
  • Heb je kennis van je wettelijke verplichtingen
  • Ken je het verschil tussen een incident, complicatie en calamiteit
  • Ben je op de hoogte van je meldplicht bij calamiteiten
  • Weet je het verschil tussen een klacht en een geschil

Accreditatie:

Deze e-learning is voor 2 uur geaccrediteerd. Na aanschaf heb je 1 jaar toegang tot deze e-learning. 

Doelgroep:

Deze e-learning is bedoeld voor huisartsen. 

Kosten:

Je kunt deze e-learning volgen voor 75 euro.

Betaal hier via iDEAL en start direct.