Nascholingen Klachten & Geschillen

OPST II

Sinds 2008 een erkende verbijzondering binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Inmiddels neemt de psychosomatische therapie een groeiende plaats in binnen de gezondheidszorg.

OPST II

Data meerdaagse
cursus:
Vrijdag 6 oktober 2023: Behandeling therapeutisch lichaamswerk III (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 7 oktober 2023: Behandeling therapeutisch lichaamswerk III (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 10 november 2023: Behandeling cognitief gedragsther. interventies I (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 11 november 2023: Behandeling cognitief gedragsther. interventies I (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 15 december 2023: Behandeling cognitief gedragsther. interventies II (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 16 december 2023: Behandeling cognitief gedragsther. interventies II (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 2 februari 2024: Behandeling cognitief gedragsther. interventies III (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 3 februari 2024: Behandeling cognitief gedragsther. interventies III (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 15 maart 2024: ALK module I (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 16 maart 2024: ALK module I (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 19 april 2024: ALK module II (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 20 april 2024: ALK module II (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 24 mei 2024: ALK module III (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 25 mei 2024: ALK module III (za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 21 juni 2024: Afstuderen (vr) (9.30 - 16.45)
Zaterdag 22 juni 2024: Afstuderen (za) (9.30 - 16.45)
Doelgroep:
Locatie:
Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. A. Schweitzerweg 1 , 3744 MG, BAARN
Kosten:
Opleidingskosten (ineens): € 3 583,00
Opleidingskosten (4 termijnen van 900 euro): € 3 600,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind
T 072 - 527 91 00
E mjongkind@dokh.nl

Psychosomatische oefentherapie (PSOT)


Sinds 2007 leidt de tweejarige post HBO Opleiding Psychosomatische Therapie, afgekort OPST, oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck op tot geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut, afgekort PSOT. Psychosomatische oefentherapie is sinds 2008 een erkende verbijzondering binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Inmiddels neemt de psychosomatische therapie een groeiende plaats in binnen de gezondheidszorg. Met haar circa 10 jaar bestaan heeft de PSOT al een mooie piramide van evidence opgebouwd, met zeer positieve resultaten: twee observationele onderzoeken, een systematische literatuurstudie en een pilot gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar effectiviteit. ‘Bewegen tussen lichaam en geest’ wordt zo evidence based.

Psychosomatische oefentherapie biedt een geïntegreerde lichaam- geest zorg, zowel in diagnostiek als behandeling, voor mensen met uiteenlopende lichamelijke klachten. In de psychosomatische oefentherapie is het holistische uitgangspunt van Cesar en Mensendieck uitgewerkt in een heldere, gestructureerde en geïntegreerde lichaam – geest methodiek. Daarin worden met behulp van gevalideerde meetinstrumenten de soort, aard en ernst van klachten en problemen gemeten, alsmede de uitkomst van zorg, welke met behulp van specialistische software visueel wordt weergegeven. Uitgangspunt voor de twee jarige OPST zijn de competenties welke staan beschreven in het beroepsprofiel psychosomatisch oefentherapeut, zoals deze is ontwikkeld binnen de beroepsvereniging VvOCM.


Inschrijving gesloten

De inschrijving van deze cursus is gesloten, voor vragen kunt u contact opnemen met via secretariaat@dokh.nl
of bel 072 - 527 91 00