Nascholingen Klachten & Geschillen

Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening

Tijdens deze scholing wordt geoefend met dilemma counseling bij vragen als ‘hoe kunnen mijn partner en ik beiden achter onze keuze m.b.t. prenatale screening gaan staan?’; ‘voordat ik zwanger was wist ik wel wat ik zou kiezen en nu niet meer… wat moet ik doen?’; ‘wat vind ik eigenlijk een gezond kind?’ en ‘als ik voor testen kies, met welke uitslag zou ik dan iets doen, met welke misschien niets en waarom?’.

Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening

Datum:
Maandag 24 juni 2024
Tijdstip:
9.00 - 13.00 uur
Doelgroep:
Counselors, (Klinisch) verloskundigen, Echoscopisten
Locatie:
ONLINE
Accreditatie:
5,5 uur
Kosten:
Cursusprijs: € 180,00
Abonnementskorting n.v.t. (scholing van derden): € 0,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Nina Kersbergen, docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam
Joëlke Sanderse, BoA, coach, dagvoorzitter en MIO trainer/rollenspelactrice

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E abreed@dokh.nl

Deze scholing word je aangeboden vanuit de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening

Dilemma Counseling: Koppels die het nog niet eens kunnen worden en /of met levensbeschouwelijke vraagstukken

Vroeg in de zwangerschap in gesprek gaan over de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening of afwijking is voor veel ouders confronterend; de medisch, technologische mogelijkheden en nochtans beperkte maakbaarheid van het leven roepen bij sommigen existentiële levensvragen op. Existentiële levensvragen gaan over het bestaan. Het heeft te maken met jouw zijn, wie je bent maar ook met de betekenis van het leven en de diepere gronden van het bestaan. Het gaat over sterfelijkheid en eindigheid, soms ook over eeuwigheid, een bestaan hierna (hiernamaals), over doel en zin.

Tijdens deze scholing wordt geoefend met dilemma counseling bij vragen als ‘hoe kunnen mijn partner en ik beiden achter onze keuze m.b.t. prenatale screening gaan staan?’; ‘voordat ik zwanger was wist ik wel wat ik zou kiezen en nu niet meer… wat moet ik doen?’; ‘wat vind ik eigenlijk een gezond kind?’ en ‘als ik voor testen kies, met welke uitslag zou ik dan iets doen, met welke misschien niets en waarom?’.

In deze vaardigheidstraining staat het oefenen van gesprekken, met elkaar en met een actrice, op de voorgrond. Vanwege het interactieve karakter van de training wordt het aantal deelnemers beperkt tot 10.

Online training

Bij deze training hoort een voorbereidingsopdracht. Deze wordt enkele weken voor de trainingsdatum toegezonden.
Het is belangrijk dat je deze voorbereiding goed doorneemt en de opdracht vooraf instuurt.
Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de Zoom bijeenkomst.

Bij online trainingen vragen wij je de camera aan te zetten. Alleen dan kunnen wij de scholing voor je accrediteren.

Accreditatie

De KNOV heeft deze scholing geaccrediteerd voor 5,5 punten (ID: 470518) waarvan 2,5 in categorie A (bij- en nascholing) en 3 in categorie C (methodisch intercollegiaal overleg).
Daarnaast is de scholing door de KNOV geaccrediteerd voor 5,5 punten in het deelregister Counseling Prenatale Screening: 2,5 in categorie Vaardigheid Counseling PNS en 3 in categorie Reflectie Counseling PNS.


Inschrijven wachtlijst

Op dit moment is de cursus volgeboekt. U kunt zich wel inschrijven voor de wachtlijst.

Bij uw eerste inschrijving voor een nascholing, ontvangt u ook onze nieuwsbrief. Deze ongeveer 2-wekelijkse nieuwsbrief bevat voor uw beroepsgroep interessante informatie en geaccrediteerde nascholingen. Zo blijft uw vakkennis up to date! Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, klik dan hier.

Inschrijven op wachtlijst