Nascholingen Klachten & Geschillen

Certificering Post-MBO opleidingen

De Post-MBO opleidingen van DOKh voldoen aan het normkader Post-MBO opleidingen Stichting DOKh afgeleid van NVAO ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ versie 2018 en is getoetst door een onafhankelijke auditor conform de NOREA Richtlijn 3000D.

Certificering Post-MBO opleidingen

De Post-MBO opleidingen van Stichting DOKh zijn opnieuw gecertificeerd!

Een resultaat om trots op te zijn.

In opdracht van Stichting DOKh heeft 3angles, een extern bureau van Risk, Audit & Compliance diensten een assurance-onderzoek uitgevoerd naar de interne beheersingsmaatregelen op het gebied van kwaliteit van het opleidingsprogramma voor de post-MBO opleidingen:

  • CVRM Ondersteuner Huisarts,
  • Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts,
  • Osteoporose Spreekuur Ondersteuner Huisarts,
  • Ouderenzorg Spreekuur Ondersteuner Huisarts,
  • Wondzorg Spreekuur Ondersteuner Huisarts,

aan de hand van toetsingscriteria afgeleid van het NVAO ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’.

Het externe bureau 3angles heeft het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht en de NOREA Richtlijn 3000D, ‘Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors’

Naar het oordeel van 3angles zijn de interne beheersingsmaatregelen, die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen, conform de toetsingscriteria afgeleid van het NVAO ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ versie september 2018, per 30 augustus 2023 op afdoende wijze opgezet en geïmplementeerd.

Onze Post-MBO opleidingen zijn hiermee opnieuw gecertificeerd tot 31-08-2026. 

Wij tonen hiermee aan dat wij voldoen aan de toetsingscriteria en kwaliteitseisen afgeleid van het beoordelingskader hoger onderwijs Nederland!