Nascholingen Klachten & Geschillen

Wondzorg Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Wondzorg is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk in de huisartsenpraktijk. Er is een grote variëteit tussen oorzaak, beloop en dus ook behandeling van deze wonden. Wil jij je takenpakket uitbreiden met een eigen spreekuur?

Wondzorg Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Post-MBO Wondzorg

Wondzorg is een belangrijk onderdeel van het werk in de huisartsenpraktijk. Volgens de registratie van het NIVEL komt er gemiddeld 2 keer per week iemand met een nieuwe wond naar de huisartsenpraktijk. Er is een grote variëteit tussen oorzaak, beloop en dus ook behandeling van deze wonden. De doktersassistente kan een rol spelen bij de behandeling van wonden.

Daarom komt er nu een opleiding waarbij een breed scala aan relevante onderwerpen besproken wordt m.b.t. de wondzorg. De nadruk zal hierbij liggen op chronische wonden: ulcus cruris, decubitus, skintear, brandwonden en Incontinence Associated Dermatitis (IAD).

Na deze opleiding kun je dan ook, onder supervisie van de huisarts:

 • Een wond van een patiënt beoordelen
 • Een wond van een patiënt behandelen
 • Voorlichting geven aan een patiënt met een wond
 • Voorkómen van nieuwe wonden bij een patiënt
 • Voorkómen van delay door tijdig te verwijzen en goede samenwerkingsafspraken met de overige disciplines te maken.

Tevens zal aandacht worden besteed aan onderliggende pathologie en factoren die van belang zijn voor de wondgenezing.
Dit alles wordt besproken aan de hand van de op dit moment geldende landelijk richtlijnen.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent (niveau 4) is vereist.

Theorie

De theorie van deze opleiding volg je via een digitale leeromgeving (DLO). De theorie maak je je eigen door verschillende modules te doorlopen en opdrachten te maken. De theorie wordt afgesloten met een theorie-examen.

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een viertal bijeenkomsten waar:

 • vragen over de theorie met elkaar worden besproken;
 • de theorie van de digitale leeromgeving toegepast wordt middels casuïstiek
 • geleerd wordt hoe je een wondprotocol kan maken
 • vaardigheden worden geoefend zoals ambulante compressie therapie en het gebruik van het juiste verbandmateriaal

Daarnaast ga je stagelopen:

 • In de stageperiode ga je zelf wondzorg geven aan patiënten in jouw praktijk onder supervisie van de huisarts of Praktijkondersteuner Somatiek volgens een zelfgeschreven praktijkprotocol.
 • Daarnaast loop je minimaal 8 uur een externe stage bij een verpleegkundig specialist wondzorg of wondconsulent of wondverpleegkundige op een wondpoli, WEC of bij een wondverpleegkundige/-specialist van de thuiszorg.
 • Na deze periode lever je het wondprotocol en de stagemap in. Na een positieve beoordeling hiervan heb je de opleiding met succes afgerond.

De bijeenkomsten en stages zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

  Docenten

  Linda Nieman en Annemiek Mooij, beide verpleegkundig specialist wondzorg, zijn docent én ontwikkelaar van deze post MBO opleiding.

  Annulering

  Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten:

  1. Na aanmelding via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen, binnen deze tijd kun je kosteloos annuleren.
  2. Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,-.
  3. 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag.
  4. Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag.

  Interesse?

  Bekijk hier onze startdata!