Nascholingen Klachten & Geschillen

Eerste hulp bij

Stichting DOKh faciliteert de onafhankelijke Klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie voor artsen en verloskundigen. Daarnaast verrichten wij onafhankelijk calamiteitenonderzoek en medische expertises. Werkgevers bieden wij de gelegenheid aan te sluiten bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag.

Direct naar aansluiten Klachten & Geschillen

Eerste hulp bij


Nieuws en publicaties

Stichting DOKh ontzorgt de zorgaanbieder die tevens werkgever is!

Als werkgever (praktijkhouder, eigenaar van een kliniek of andere zorgorganisatie met medewerkers in dienst) bent u krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting omvat de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of wel ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

Columns in het Cg-magazine

Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie schrijft columns voor het Cg magazine. In dit vakblad van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) behandelt zij juridische kwesties en bespreek zij casuïstiek.