Nascholingen Klachten & Geschillen

Aansluiting huisarts

Klachtenregeling (inzet onafhankelijke klachtenfunctionaris) en geschilleninstantie voor huisartsen.

Aansluiting huisarts

Tarieven:

 • Klachtenregeling en geschilleninstantie: 180 euro vrijgesteld van BTW per kalenderjaar
 • Alleen geschilleninstantie: 125 euro vrijgesteld van BTW per kalenderjaar
 • Alleen klachtenregeling: 80 euro vrijgesteld van BTW per kalenderjaar
 • Calamiteitencommissie: 95 euro vrijgesteld van BTW per kalenderjaar

Extra:

Als u aansluit bij de klachtenregeling en geschilleninstantie krijgt u er gratis een aansluiting bij de calamiteitencommissie bij t.w.v. € 95,-

Praktijkhouders krijgen er als extra gratis service de vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenste omgangsvormen voor de medewerkers werkzaam in de praktijk bij.

Welkomstaanbod voor nieuwe individuele aansluitingen

 • het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis.
 • het jaar erop voor 50% van het normale tarief.

Bovenstaande geldt als u zich voor minimaal 4 jaar committeert voor zowel een aansluiting voor de geschilleninstantie als de klachtenregeling bij DOKh. Dit aanbod geldt niet als u alleen voor een aansluiting calamiteiten kiest.

Aan deze nieuwkomersactie zitten een aantal voorwaarden:

 • De tarieven voor het 3e en 4e jaar neemt u af voor het normale tarief.
 • U kunt dus niet eerder opzeggen dan eind van het 4e jaar (met een opzegtermijn van 2 maanden).
 • De kosten (50%) voor het 2e jaar en de kosten (100%) voor het 3e jaar worden direct meegenomen in de facturering van het eerste (gratis) jaar.
 • De kosten (100%) voor het 4e jaar worden aan het einde van het 3e jaar aan u gefactureerd.

Meer informatie:

 • HIDHA, Assistente, POH of overig personeel in loondienst
  Voor alle medewerkers in loondienst hoeft u niets te regelen of vast te leggen. De HIDHA, assistent en POH medewerker valt automatisch onder uw aansluiting, zowel voor de aansluiting geschilleninstantie als voor de aansluiting klachtenregeling. Bent u zelf in loondienst dan geldt dat u onder de aansluiting van uw werkgever valt.
 • POH bij u gedetacheerd
  Indien de POH medewerker gedetacheerd is, dan krijgt u van de detacheringsorganisatie een overeenkomst waarin u vaststelt dat de POH medewerker in de praktijk van de huisarts werkt volgens de voor de huisarts geldende professionele standaard, wettelijke verplichtingen en de regels die gelden in de huisartsenpraktijk. Ondertekening van deze overeenkomst houdt eveneens in dat de POH-medewerker onder uw aansluiting bij de klachten- en/of geschillenregeling van DOKh valt.
 • POH bij u werkzaam als ZZP’er of gedetacheerd
  Indien de POH-medewerker als zzp’er voor u werkt, dan valt deze zelf onder de Wkkgz en moet op eigen naam aansluiten bij de klachtenregeling en/of geschilleninstantie van DOKh. Klachten en/of Geschillen gericht tegen deze zzp’er worden dan onder zijn of haar eigen aansluiting in behandeling genomen.

Is de POH-medewerker bij u gedetacheerd dan valt deze onder uw aansluiting. In het kader van de aansprakelijkheid zijn er wel wat extra aandachtspunten. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

 • Waarnemers
  Waarnemers dienen individueel aan te sluiten bij de geschilleninstantie van DOKh. Voor de klachtenregeling (waaronder inzet klachtenfunctionaris) kunt u met uw opdrachtgever(s) nader overeenkomen dat u onder de voorzieningen van de betreffende opdrachtgever(s) valt. U kunt uiteraard ook zelf aansluiten bij een klachtenregeling of de klachtenregeling van DOKh.
 • Vaste waarnemers
  Waarnemers die langdurig werkzaam zijn binnen eenzelfde praktijk, dienen (in navolging van een eigen aansluiting van de geschilleninstantie) ook een eigen klachtenregeling af te sluiten.
 • Werkzaam op de HAP… hoe zit dat?
  Als u werkzaam bent op de HAP dan valt een klacht voor de werkzaamheden die u voor de HAP uitvoert onder de klachtenregeling van de HAP en wordt deze klacht op de post behandeld. Mocht de klacht uitmonden in een geschil, dan wordt deze behandeld door de geschilleninstantie waar u bent aangesloten.


Inschrijven

U kunt zich inschrijven door onderstaand formulier in te vullen.

Gegevens deelnemer:

M V Neutraal *
*
*
*
*


 
 
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Cosmetische kliniek
Verloskundigenpraktijk
Overig, namelijk:


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*

Op de tarieven wordt voor cosmetisch artsen, arbo-artsen en bedrijfsartsen 21% btw berekend. Indien het voor DOKh niet duidelijk is of u btw-plichtig bent, zullen wij btw in rekening brengen.

Geschilleninstantie en individuele Klachtenregeling

Alleen geschilleninstantie

Alleen individuele klachtenregeling

Calamiteiten gratis (indien aangesloten bij klacht en geschil)

Calamiteiten betaald

Nieuwkomersaanbod

Let op: Vertrouwenspersoon betaald kan via de webpagina ongewenste omgangsvormen waar u tevens de tarieven treft.


*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en heb deze gelezen.*

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt geïncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

Ik ontvang graag een factuur.Mijn privé-adres
Mijn werkadres