Nascholingen Klachten & Geschillen

Aansluiting verloskundigen

Klachtenregeling (inzet onafhankelijke klachtenfunctionaris) en geschilleninstantie voor verloskundigen.

Aansluiting verloskundigen

Tarieven:

 • Klachtenregeling en geschilleninstantie: 140 euro vrij van BTW per kalenderjaar

Extra: Als u aansluit bij de klachtenregeling en geschilleninstantie krijgt u er gratis een aansluiting bij de calamiteitencommissie bij t.w.v. € 95,-

 • Alleen geschilleninstantie: 125 euro vrij van BTW per kalenderjaar
 • Alleen klachtenregeling: 40 euro vrij van BTW per kalenderjaar
 • Calamiteitencommissie: 95 euro vrij van BTW per kalenderjaar

Welkomstaanbod voor nieuwe individuele aansluitingen

 • het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis.
 • het jaar erop voor 50% van het normale tarief.

Bovenstaande geldt als u zich voor minimaal 4 jaar committeert voor zowel een aansluiting voor de geschilleninstantie als de klachtenregeling bij DOKh. Dit aanbod geldt niet als u alleen voor een aansluiting calamiteiten kiest.

Aan deze nieuwkomersactie zitten een aantal voorwaarden:

 • De tarieven voor het 3e en 4e jaar neemt u af voor het normale tarief.
 • U kunt dus niet eerder opzeggen dan eind van het 4e jaar (met een opzegtermijn van 2 maanden).
 • De kosten (50%) voor het 2e jaar en de kosten (100%) voor het 3e jaar worden direct meegenomen in de facturering van het eerste (gratis) jaar.
 • De kosten (100%) voor het 4e jaar worden aan het einde van het 3e jaar aan u gefactureerd.

Meer informatie:

 • Assistente(n), of overig personeel in loondienst
  Voor alle medewerkers in loondienst hoeft u niets te regelen of vast te leggen. De assistent(en) of overig personeel valt automatisch onder uw aansluiting, zowel onder de aansluiting geschilleninstantie als onder de aansluiting klachtenregeling. Bent u zelf in loondienst dan geldt dat u onder de aansluiting van uw werkgever valt.
 • Waarnemers
  Waarnemers dienen individueel aan te sluiten bij de geschilleninstantie van DOKh. Voor de klachtenregeling (waaronder inzet klachtenfunctionaris) kunt u met uw opdrachtgever(s) nader overeenkomen dat u onder de voorzieningen van de betreffende opdrachtgever(s) valt. U kunt uiteraard ook zelf aansluiten bij een klachtenregeling of de klachtenregeling van DOKh.
 • Vaste waarnemers
  Waarnemers die langdurig werkzaam zijn binnen eenzelfde praktijk, dienen (in navolging van een eigen aansluiting van de geschilleninstantie) ook een eigen klachtenregeling af te sluiten.

Voor meer informatie over de calamiteitencommissie van DOKh kunt u hier kijken.Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Gegevens deelnemer:

M V Neutraal *
*
*
*
*


 
 
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Overig, namelijk:


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*


Geschilleninstantie en individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 140,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal, de Klachtenregeling wordt voor het volledige jaar berekend)

Geschilleninstantie € 125,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal)

Individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 40,- (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Calamiteiten € 95,00 (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Ik maak geen gebruik van het nieuwkomersaanbod en betaal de normale tarieven.
Ik ben bij DOKh nog niet eerder aangesloten voor een aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling en wens gebruik te maken van het nieuwkomersaanbod:
 • voor het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis;
 • het jaar erop voor 50% van het tarief
 • het 3e & 4e jaar voor 100% van het normale tarief
 • Ik ga akkoord met de voorwaarden dat ik niet eerder dan 2 maanden voor het einde van het 4e jaar mijn individuele overeenkomst schriftelijk kan opzeggen via aansluiting@dokh.nl.

*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.*

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt ge�ncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

Ik ontvang graag een factuur.Mijn privé-adres
Mijn werkadres