Nascholingen Klachten & Geschillen

Procedure Geschilleninstantie DOKh

Bij de Geschilleninstantie van Stichting DOKh kunnen artsen en verloskundigen zich aansluiten. U leest hier meer over de procedure.

Procedure Geschilleninstantie DOKh

U heeft een geschil en bent aangesloten bij de geschilleninstantie van DOKh.

Van klacht tot geschil

Een patiënt of zwangere van u is ontevreden en heeft een klacht ingediend. In veel gevallen kan het probleem onderling in een gesprek worden opgelost. Dat is natuurlijk het meest gewenste scenario. Soms is een klachtbemiddeling noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Helaas zijn er ook probleemsituaties waar u niet eenvoudig uitkomt en die leiden tot een geschil. In deze situatie bevindt u zich nu. Op deze pagina leest u welke stappen u kunt nemen en welke verplichtingen u heeft.

Voorafgaande aan de procedure

Als u vermoedt dat een klachtenbemiddeling niet tot een oplossing zal leiden, zijn er twee zaken die voorafgaand aan de behandeling van het geschil van belang zijn:

1. U stelt uw patiënt of zwangere op de hoogte van de procedure door het uitreiken van de folder U heeft een geschil met uw arts  of de folder U heeft een geschil met uw verloskundige.

2. U stelt, als u dat nog niet gedaan heeft, uw aansprakelijkheidsverzekering op de hoogte van het geschil dat op handen is.

Behandeling van het geschil

Een geschil wordt behandeld door de geschilleninstantie. Naast een rechter en secretaris hebben in de geschilleninstantie ook een arts of een verloskundige en een patiëntvertegenwoordiger zitting. De geschilleninstantie toetst altijd eerst of het voortraject volgens de regels is doorlopen. Vervolgens is er eerst een schriftelijk traject, waarin ook vaak informatie wordt opgevraagd. Daarna volgt meestal een hoorzitting. Binnen 6 maanden nadat het geschil ontvankelijk is verklaard, volgt een schriftelijke uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. De geschilleninstantie is bevoegd een schadevergoeding van maximaal € 25.000,– toe te kennen. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting DOKh.

Ter informatie

  • De geschilleninstantie van Stichting DOKh is erkend door het Ministerie van VWS.
  • De procedure van de geschilleninstantie is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
  • Alle betrokkenen gaan zorgvuldig met zowel uw privacy als die van uw patiënt of zwangere om en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Het Reglement van de geschilleninstantie is hieronder te downloaden.

Download

2024 Reglement geschilleninstantie.pdf