Nascholingen Klachten & Geschillen

Reglement

Reglement

Lees in dit reglement de werkwijze van de Vertrouwenspersoon en de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen:

Reglement klachtopvang en klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen DOKh.1.pdf


Voor meer informatie mail naar fmoerbeek@dokh.nl