Nascholingen Klachten & Geschillen

Stichting DOKh ontzorgt de zorgaanbieder die tevens werkgever is!

Als werkgever (praktijkhouder, eigenaar van een kliniek of andere zorgorganisatie met medewerkers in dienst) bent u krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting omvat de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of wel ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

Stichting DOKh ontzorgt de zorgaanbieder die tevens werkgever is!

Als werkgever (praktijkhouder, eigenaar van een kliniek of andere zorgorganisatie met medewerkers in dienst) bent u krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting omvat de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of wel ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

Alle artsen en verloskundigen die werkgever zijn, vallen onder deze verplichting van de Arbowet en dienen hun beleid omtrent ongewenste omgangsvormen op de werkvloer op orde te hebben.

Stichting DOKh wil deze werkgevers ontzorgen door hen de gelegenheid te geven kosteloos aan te sluiten bij onze vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en op deze manier hun beleid over ongewenst gedrag vorm te geven. Kosteloos indien u reeds bent aangesloten bij onze klachtenregeling en Geschilleninstantie. U kunt ook betaald van deze dienst gebruik maken. 

Klik hier voor meer informatie.