Nascholingen Klachten & Geschillen

Nu Niet Zwanger, onderdeel van kansrijke start

NNZ, onderdeel van het programma Kansrijke Start en gesteund door het ministerie van VWS, helpt mensen in kwetsbare situaties bij het maken van bewuste keuzes over hun kinderwens, om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Nu Niet Zwanger, onderdeel van kansrijke start

Nu Niet Zwanger (NNZ) is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start en wordt in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) landelijk uitgerold. Ook GGD Hollands Noorden is betrokken bij NNZ.

NNZ ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie of één van de drie onderwerpen. NNZ traint professionals in het bespreekbaar maken van deze onderwerpen. Op casuïstiek niveau kunnen wij coachen, maar ook het (tijdelijk) overnemen van casuïstiek is een optie. Daarnaast hebben wij samenwerkingsafspraken met het medisch domein, waardoor wij indien nodig kunnen bemiddelen in het toedienen of plaatsen van een passende vorm van anticonceptie. Ook financiering van deze anticonceptie behoort tot de mogelijkheden.

Klik hier om meer over het programma te lezen.

We willen graag met zoveel mogelijk collega’s in gesprek gaan in de regio. Voor meer informatie, contactgegevens & aanmeldroute voor cliënten zie ook de infosheet Nu Niet Zwanger en de aanmeldprocedure cliënt Nu Niet Zwanger.