Nascholingen Klachten & Geschillen

Tweejarige OPST opleiding 2022-2024

Sinds 2007 leidt de tweejarige post HBO Opleiding Psychosomatische Therapie, afgekort OPST, oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck op tot geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut, afgekort PSOT. Psychosomatische oefentherapie is sinds 2008 een erkende verbijzondering binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Inmiddels neemt de psychosomatische therapie een groeiende plaats in binnen de gezondheidszorg.

Tweejarige OPST opleiding 2022-2024

Data meerdaagse
cursus:
Vrijdag 9 september 2022: Blok 01 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 7 oktober 2022: Blok 02 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 11 november 2022: Blok 03 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 13 januari 2023: Blok 04 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 10 maart 2023: Blok 05 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 14 april 2023: Blok 06 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 9 juni 2023: Blok 07 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Vrijdag 8 september 2023: Blok 08 (vr/za) (9.30 - 16.45)
Doelgroep:
Psychosomatisch therapeuten
Locatie:
Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. A. Schweitzerweg 1 , 3744 MG, BAARN
Kosten:
Factuur (ineens): € 7 165,50
Incasso (ineens): € 7 165,50
Factuur (2 maal, 1 per cursusjaar): € 7 165,50
Incasso (in 8 termijnen van ? 900,-): € 7 200,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind
T 072 - 527 91 00
E mjongkind@dokh.nl

Psychosomatische oefentherapie (PSOT)


Sinds 2007 leidt de tweejarige post HBO Opleiding Psychosomatische Therapie, afgekort OPST, oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck op tot geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut, afgekort PSOT. Psychosomatische oefentherapie is sinds 2008 een erkende verbijzondering binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Inmiddels neemt de psychosomatische therapie een groeiende plaats in binnen de gezondheidszorg. Met haar circa 10 jaar bestaan heeft de PSOT al een mooie piramide van evidence opgebouwd, met zeer positieve resultaten: twee observationele onderzoeken, een systematische literatuurstudie en een pilot gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar effectiviteit. ‘Bewegen tussen lichaam en geest’ wordt zo evidence based.

Psychosomatische oefentherapie biedt een geïntegreerde lichaam- geest zorg, zowel in diagnostiek als behandeling, voor mensen met uiteenlopende lichamelijke klachten. In de psychosomatische oefentherapie is het holistische uitgangspunt van Cesar en Mensendieck uitgewerkt in een heldere, gestructureerde en geïntegreerde lichaam – geest methodiek. Daarin worden met behulp van gevalideerde meetinstrumenten de soort, aard en ernst van klachten en problemen gemeten, alsmede de uitkomst van zorg, welke met behulp van specialistische software visueel wordt weergegeven. Uitgangspunt voor de twee jarige OPST zijn de competenties welke staan beschreven in het beroepsprofiel psychosomatisch oefentherapeut, zoals deze is ontwikkeld binnen de beroepsvereniging VvOCM.

Nieuwe data

Naar verwachting kan de volgende groep in september 2024 van start.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de open dag en data van deze opleiding?
Stuur dan een mail naar info@opst-opleidingen.nl met je gegevens.


Inschrijving gesloten

De inschrijving van deze cursus is gesloten, voor vragen kunt u contact opnemen met via secretariaat@dokh.nl
of bel 072 - 527 91 00