Nascholingen Klachten & Geschillen

Over ons

Stichting DOKh biedt geaccrediteerde nascholingen aan voor o.a. huisartsen, assistenten, Huisartsenposten en (klinisch) verloskundigen. Daarnaast bieden wij een klachtenregeling en Geschilleninstantie voor (huis)artsen en verloskundigen, verrichten wij medische expertises en voeren wij onafhankelijke calamiteitenonderzoeken uit.

Over ons

DOKh staat voor kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, georganiseerd door een enthousiast team van zorgverleners en bureaumedewerkers. We hebben de bevoegdheid om accreditatie toe te kennen voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk. Voor de andere beroepsgroepen vragen wij de accreditatie aan. Daarnaast bieden wij een klachtenregeling en Geschilleninstantie voor (huis)artsen en verloskundigen, verrichten wij medische expertises en voeren wij onafhankelijke calamiteitenonderzoeken uit.

Werkgevers ontzorgen wij door hen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en zo vorm te geven aan de werkgeversverplichting (art. 3 lid 2 Arbowet) beleid te hebben, gericht op voorkoming van ongewenste omgangsvormen.

Nascholingen

Stichting DOKh organiseert nascholingen voor 1ste lijn zorgverleners en heeft hierbij de bevoegdheid accreditatie toe te kennen voor de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH-S). Voor de andere beroepsgroepen vraagt DOKh de accreditatie aan.

Nascholingen organiseren wij op meerdere locaties. DOKh geniet grote naamsbekendheid en wordt gezien als een solide, onafhankelijke, betrouwbare nascholingsorganisatie. Ons doel is deze naamsbekendheid en het vertrouwen dat wij krijgen te behouden en verder uit te breiden. 

Onze nascholingen:

  • sluiten aan bij de meest recente ontwikkelingen, richtlijnen en methoden;
  • zijn ontwikkeld door zorgverleners;
  • sluiten aan bij de eigen praktijkvoering.

DOKh is een verbindende factor binnen een beroepsgroep, maar ook tussen de verschillende beroepsgroepen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het faciliteren en organiseren van (multidisciplinaire) symposia en congressen zoals de Dag van de Eerstelijn.

BTW vrijgesteld door CRKBO registratie

Stichting DOKh is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het CRKBO voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW aanbieden. Klik voor meer informatie op de website van het CRKBO.

Geschilleninstantie en klachtenregeling

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke Klachtenfunctionaris. Daarnaast kunt u terecht bij onze Geschilleninstantie. Stichting DOKh is een landelijk erkende Geschilleninstantie voor (huis)artsen en verloskundigen.

Medische expertises

Wij verrichten medische expertises en volgen hierin de richtlijnen van de NVMSR binnen de huisartsenzorg, cosmetische zorg en verloskundigenzorg. Wij geven een onafhankelijk oordeel over het medisch handelen.

Calamiteitenonderzoek

Stichting DOKh heeft een onafhankelijke calamiteitencommissie en voert calamiteitenonderzoeken uit volgens de PRISMA methode binnen de huisartsenzorg, cosmetische zorg en verloskundigenzorg. Wij stellen een rapport op welke voldoet aan de eisen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daaraan stelt.

Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Werkgevers zijn op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbowet verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting omvat de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of wel ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

Stichting DOKh wil deze werkgevers ontzorgen door hen de gelegenheid te geven aan te sluiten bij onze vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en op deze manier beleid over ongewenste omgangsvormen vorm te geven.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening. Dit geldt voor zowel onze leergangen als onze nascholingen, zowel in inhoudelijk en organisatorisch opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening, onder meer door evaluaties van alle cursussen. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent over de scholing, ons optreden en/of onze medewerkers. Hoe u uw klacht kenbaar kunt maken, leest u in onze klachtenprocedure: Interne klachtenprocedure