Nascholingen Klachten & Geschillen

Leerpunten

Hier treft u de leerpunten uit klachten, geschillen of calamiteiten. Daarnaast vindt u de columns die Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie schrijft voor het Cg magazine. In dit vakblad van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) behandelt zij juridische kwesties en bespreekt zij casuïstiek.

Leerpunten

Leerpunten uit Geschillen

G021: Een casus over de correctie van onderoogleden. Leer meer over informatievoorziening, verslaglegging in het dossier en de verplichtingen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Lees hier verder

Leerpunten uit Klachten

volgt nog

Leerpunten uit Calamiteiten

volgt nog

Columns

Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie schrijft columns voor het Cg magazine. In dit vakblad van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) behandelt zij juridische kwesties en bespreekt zij casuïstiek:

Fout gegaan maar ook fout gedaan? Lees hier de eerste column over het verschil tussen een complicatie en calamiteit. Vanaf pagina 38 CG-magazine.

Wettelijke grondslag van cosmetisch handelen! Lees hier de leerpunten uit een casus. Vanaf pagina 26 CG-magazine.

Over slechte reviews op het internet! Lees hier hoe u hiermee om kunt gaan en hoe u ze kunt voorkomen. Vanaf pagina 52 CG-magazine.

Over ongewenste omgangsvormen en je verplichtingen als werkgever! Lees hier wat jij als eigenaar van een kliniek in dit kader geregeld moet hebben. Vanaf pagina 24 CG-magazine.