Nascholingen Klachten & Geschillen

Calamiteiten

De calamiteitencommissie van Stichting DOKh verricht onafhankelijke onderzoeken voor huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken, cosmetische klinieken en huisartsenposten.

Calamiteiten

'Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid'.

Melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In artikel 11 onder a van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd dat u als zorgaanbieder iedere calamiteit moet melden aan de inspectie.

Het doel van deze melding is via een calamiteitenonderzoek te achterhalen welke blinde vlekken er in de praktijkvoering zijn geweest die geleid hebben tot de calamiteit. Uit het onderzoek haalt de zorgaanbieder verbetermaatregelen teneinde de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Soms is niet helemaal duidelijk of er sprake is van een calamiteit of dat er sprake is van een complicatie. Lees hier verder over wat het verschil is tussen een complicatie en een calamiteit.

Bent u er zeker van dat u te maken heeft met een calamiteit dan doet u hiervan melding bij de inspectie via hun website: melding doen van een calamiteit

Ook bij twijfel adviseert de Inspectie te melden.

Nadat u als zorgaanbieder de calamiteit gemeld heeft, vraagt de inspectie u de melding verder te onderzoeken.

Calamiteitenonderzoek

Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines die betrokken zijn bij de calamiteit. Tijdens het onderzoek moet gebruik gemaakt worden van een analysemethode zoals bijvoorbeeld PRISMA , SIRE of BFA. Eventuele tekortkomingen die geconstateerd worden dienen te leiden tot SMART geformuleerde verbetermaatregelen.

De onderzoekscommissie stelt na het onderzoek een rapport op.

Het onderzoek van de calamiteitencommissie richt zich vooral op het analyseren van het gebeuren. De nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en niet op de schuldvraag.

De zorgaanbieder stuurt het rapport van het onderzoek naar de inspectie en geeft aan welke verbetermaatregelen hij/zij getroffen heeft om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Calamiteitencommissie Stichting DOKh

DOKh heeft een calamiteitencommissie opgericht welke volledig voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hieraan stelt.

De calamiteitencommissie van DOKh verricht onderzoeken voor huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken, cosmetische klinieken (waaronder plastische chirurgie), en huisartsenposten.

De calamiteitencommissie van DOKh bestaat uit twee of meer leden passend bij de betreffende beroepsgroep. Onze calamiteitencommissie is onafhankelijk, bevoegd en bekwaam en werkt volgens de analysemethode PRISMA  of BFA. De calamiteitencommissie gaat uiterst zorgvuldig om met alle informatie.

Aansluiten bij de calamiteitencommissie Stichting DOKh

U kunt zich aansluiten bij de calamiteitencommissie van Stichting DOKh via het onderstaande formulier en de kosten hiervoor bedragen € 95,- per jaar per praktijk. Indien u als praktijkhouder al aangesloten bent bij de Geschilleninstantie en Klachtenregeling van DOKh is de aansluiting kosteloos.

Voor huisartsenposten kunnen wij een prijsopgaaf doen.

Wij nemen uw calamiteit in behandeling en stellen een rapport op dat u door kunt sturen naar de inspectie. 

Ook bij twijfel of er sprake is van een calamiteit kunnen wij u verder helpen. De Inspectie geeft u 6 weken de tijd te onderzoeken of er sprake is van een complicatie of calamiteit. Wij kunnen u begeleiden bij dit onderzoek. Ook dit valt onder onze service indien u bij ons bent aangesloten met de praktijk.

Waarnemers zijn wel verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie maar vallen voor wat de aansluiting bij de Calamiteitencommissie betreft onder de aansluiting van de praktijk(houder).

U kunt ook van de calamiteitencommissie van Stichting DOKh gebruik maken zonder aansluiting. U betaalt dan per calamiteit. De kosten hiervoor zijn € 3000,- per onderzoek ex BTW voor huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken en cosmetische klinieken (waaronder plastische chirurgie). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie DOKh (fmoerbeek@dokh.nl).

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door onderstaand formulier in te vullen.

Gegevens deelnemer:

M V Neutraal *
*
*
*
*


 
 
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Overig, namelijk:


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*

Op onderstaande tarieven wordt voor arbo-artsen en bedrijfsartsen 21% btw berekend. Indien het voor DOKh niet duidelijk is of u btw-plichtig bent, zullen wij btw in rekening brengen.

Geschilleninstantie en individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 180,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal, de Klachtenregeling wordt voor het volledige jaar berekend)

Geschilleninstantie € 125,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal)

Individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 80,- (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Calamiteiten € 95,00 (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Ik maak geen gebruik van het nieuwkomersaanbod en betaal de normale tarieven.
Ik ben bij DOKh nog niet eerder aangesloten voor een aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling en wens gebruik te maken van het nieuwkomersaanbod:
  • voor het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis;
  • het jaar erop voor 50% van het tarief
  • het 3e & 4e jaar voor 100% van het normale tarief
  • Ik ga akkoord met de voorwaarden dat ik niet eerder dan 2 maanden voor het einde van het 4e jaar mijn individuele overeenkomst schriftelijk kan opzeggen via aansluiting@dokh.nl.

*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.*

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt ge�ncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

Ik ontvang graag een factuur.Mijn privé-adres
Mijn werkadres