Nascholingen Klachten & Geschillen

Counselors Prenatale Screening

Samen met het team van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) worden enkele bijscholingen voor Prenatale Screening aangeboden.

Counselors Prenatale Screening

Bijscholingen Prenatale Screening

  • Vaardigheidstraining - Dilemmacounseling 
    Een vaardigheidstraining gericht op het bieden van dilemma counseling bij koppels die het niet met elkaar eens zijn en/of worstelen met levensbeschouwelijke vraagstukken. Deze scholing wordt door het hele land aangeboden vanuit de AVAG, de AVM en via het UMC Utrecht, Divisie Vrouw en Baby. Het is mogelijk deze scholing individueel te volgen, maar het is ook mogelijk deze training In Company voor de eigen praktijk, VSV of kring aan te vragen. De vaardigheidstraining kan zowel fysiek als online worden aangeboden. In het scholingsoverzicht hieronder vind je de ingeplande data. 
  • Een (interdisciplinaire) intervisie bijeenkomst (MIO)
    Deze kan desgewenst op maat ontworpen en In Company gegeven worden voor bijvoorbeeld een VSV, praktijk of kringleden. De MIO kan zowel fysiek als online worden aangeboden. Mail bij interesse naar abreed@dokh.nl. We nemen dan contact op met de docenten van de AVAG om een en ander af te stemmen en in te plannen.