Nascholingen Klachten & Geschillen

Intervisie voor cosmetisch artsen Zaandam

Begeleide intervisie is een vorm van intervisie waarbij collega’s, die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, onder begeleiding van een gecertificeerde intervisor op een systematische wijze en vanuit een gelijkwaardige positie van en met elkaar leren. Het doel van intervisie is het bevorderen van deskundigheid en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Intervisie voor cosmetisch artsen Zaandam

Data meerdaagse
cursus:
Maandag 9 oktober 2023: Bijeenkomst 1+2 locatie Zaandam (13.30 - 18.00)
Maandag 8 april 2024: Bijeenkomst 3 ONLINE (19.00 - 21.00)
Maandag 23 september 2024: Bijeenkomst 4 ONLINE (19.00 - 21.00)
Maandag 9 december 2024: Bijeenkomst 5 ONLINE (19.00 - 21.00)
Doelgroep:
Cosmetisch artsen
Locatie:
Kantoor Excellent Incasso
Zeemansstraat 60 , 1506 CV, ZAANDAM
Accreditatie:
10 uur
Kosten:
Cursusprijs bij factuur: € 750,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Erik van Bruggen

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Renée Loozeman
T 072 - 527 91 00
E rloozeman@dokh.nlIntervisie, een vorm van kennisontwikkeling

Begeleide intervisie is een vorm van intervisie waarbij collega’s, die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, onder begeleiding van een gecertificeerde intervisor op een systematische wijze en vanuit een gelijkwaardige positie van en met elkaar leren. Het doel van intervisie is het bevorderen van deskundigheid en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Hierbij staat centraal dat de inbreng van een deelnemer op een methodische wijze wordt besproken, onderzocht en de essentie van het probleem wordt doorgrond.
De nieuwe inzichten stelt de inbrenger en de intervisiegroepsleden in staat om te leren optimaal sturing te geven aan het eigen professioneel functioneren.

De volgende condities staan centraal voor een veilige samenwerking en een optimaal leerproces:

  • Gelijkwaardigheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Een professionele en open houding
  • Respect

Fysieke en ONLINE bijeenkomsten

DOKh heeft 5 bijeenkomsten gepland die geleid worden door een geregistreerde en deskundige intervisor. De intervisie bijeenkomsten zullen in groepsverband plaatsvinden met minimaal 6, maximaal 8 deelnemers per groep (vaste samenstelling). Er worden 5 bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over 2 jaren. Met deze opzet kunnen de minimale 6 punten voor de hercertificering voor medio 2024 behaald worden. Tijdens de eerste (fysieke) bijeenkomst zal van 13:30-18:00 plaatsvinden en drie online bijeenkomsten van 2 uur.

De fysieke bijeenkomsten zullen plaatsvinden in omgeving Zaandam.

Voor meer info over intervisie:

Intervisie voor cosmetisch artsen


Inschrijving gesloten

De inschrijving van deze cursus is gesloten, voor vragen kunt u contact opnemen met via secretariaat@dokh.nl
of bel 072 - 527 91 00