Nascholingen Klachten & Geschillen

CVRM Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Na deze Post-MBO opleiding kan de assistent een actief aandeel leveren in de opsporing en begeleiding van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Resultaat is een betere organisatie van de primaire preventie, het ontlasten van spreekuren van huisartsen en POH’s en extra uitdaging en verdieping voor de assistent die zijn of haar takenpakket graag uitbreidt.

CVRM Spreekuur Ondersteuner Huisarts


Post-MBO CVRM

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Bijkomend voordeel is dat dit extra uitdaging biedt voor de doktersassistent die méér wil. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft Stichting DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post-MBO opleidingen van Stichting DOKh: CVRM Ondersteuner Huisarts. Post-MBO opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk.

De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via bijeenkomsten waarin je de kennis leert toepassen, vaardigheden oefent en je voldoende handvatten krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen bijvoorbeeld door middel van een eigen spreekuur.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent (niveau 4) is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur CVRM.

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak voor ziekte en overlijden in Nederland. Hoe hoog iemands risico is op hart- en vaatziekten wordt bepaald door veel verschillende factoren. Welke dat zijn, ga je in deze opleiding leren. Mensen met een verhoogd risico en die al een hart- en vaatziekte hebben, worden meestal begeleid en behandeld door specialist, huisarts of Praktijkondersteuner.

Echter er is ook een grote groep mensen zonder hart- en vaatziekten, maar bij wie wel een verhoogd risico bestaat om deze te krijgen. Deze mensen komen in beginsel niet in aanmerking voor begeleiding door de POH. Het is wel belangrijk om deze groep te identificeren en te begeleiden, zo dat hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen.

De daartoe opgeleide doktersassistente kan een actief aandeel leveren in deze opsporing en begeleiding. Resultaat is een betere organisatie van de primaire preventie, het ontlasten van spreekuren van huisartsen en POH’s en extra uitdaging en verdieping voor de assistent die zijn of haar takenpakket graag uitbreidt.

De begeleiding van de patiënten door de doktersassistent vindt plaats middels de verlengde arm constructie. Dat betekent dat de huisarts altijd eindverantwoordelijk blijft.

Na afloop van deze opleiding

Onder supervisie van de huisarts:

 • Ben je bedreven in alle vaardigheden en onderzoeken die bij CVRM-diagnostiek horen.
 • Kun je zelfstandig bij iemand een cardiovasculair risicoprofiel opstellen en vragen van de patiënt hierover beantwoorden.
 • Kun je een cardiovasculair risico spreekuur opzetten voor CVRM-patiënten.
 • Kun je CVRM-patiënten uit de laag tot licht verhoogd risicocategorie volgens protocol controleren en begeleiden.
 • Heb je inzicht in de verschillende medicatiegroepen en hun bijwerkingen en interacties waarmee mensen in kader van CVRM behandeld worden.
 • Kun je signalen herkennen wanneer een patiënt een afspraak bij de huisarts of POH moet maken en wanneer hij of zij onder jouw controle kan blijven.
 • Kun je leefstijladviezen geven en een basis leggen voor het motiveren van patiënten tot leefstijlverandering.

Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt.

Theorie

De theorie van deze opleiding volg je via een digitale leeromgeving (DLO). De theorie maak je je eigen door verschillende modules te doorlopen en opdrachten te maken. De theorie wordt afgesloten met een theorie-examen

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een drietal bijeenkomsten waar:

 • vragen over de theorie met elkaar worden besproken;
 • de theorie van de digitale leeromgeving toegepast wordt middels casuïstiek en vaardigheden worden geoefend;
 • geleerd wordt hoe een spreekuur opgezet kan worden;
 • gespreksvaardigheden worden oefenen.

In de stageperiode ga je zelf een spreekuur opzetten en uitvoeren onder supervisie van de huisarts of Praktijkondersteuner Somatiek en volgens een zelfgeschreven praktijkprotocol. Na deze periode lever je een opname, protocol en stagemap in. Na een positieve beoordeling hiervan heb je de opleiding met succes afgerond.

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

Download hier een brief aan de huisarts over begeleiding in de stageperiode.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en inleveren van een opname, protocol en stagemap ben je geslaagd en ontvang je een diploma. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te hercertificeren voor 12 punten. De hercertificering bestaat uit:

1. Casuïstiekbespreking CVRM-spreekuur (online bijeenkomst van 4 uur)
2. Motiverende gespreksvoering in het assistentenspreekuur (fysieke training van 4 uur
3. Inventarisatie van risicofactoren in het Engels (online training van 2 x 2 uur)

Na het behalen van je diploma heb je 3 jaar de tijd om deze 3 trainingen te volgen. Bekijk hier het geplande aanbod aan CVRM hercertificeringen.

   Studiebelasting en accreditatie

   Accreditatie

   30 punten in CADD

   E-learning en zelfstudie

   11 uur (gemiddeld) 

   Bijeenkomsten

   3 bijeenkomsten van 6 uur

   Online theorie-examen (vanuit huis)

   1 uur

   Duur volledige opleiding

   ongeveer 7 maanden

   Rekenmodel - Wat brengt het de praktijk?

   Kosten en opbrengsten  Jaar 1 Jaar 2 en verder
   Kosten opleiding 'CVRM Ondersteuner Huisarts' € - 2.480,00
   Inkomstenderving door opleidingsdagen
   (3 dagen scholing - normaal 8 uur aanwezig per dag a € 23,00) €    - 552,00
   Arbeidskosten per jaar (3 werkdagen)
   (3 uur per dag a € 23,00 gedurende 46 weken) € - 9.522,00 € -9.522,00
   Inkomsten per jaar (3 werkdagen)
   (3 consulten per uur (3 uur per dag) a € 18,47 gedurende 46 weken) € 22.939,74 € 22.939,74
   € 10.385,74 € 13.417,74

   FAQ

   Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen over de opleiding? Bekijk dan deze pagina met Frequently Asked Questions.

   Annulering

   Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten:

   1. Na aanmelding via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen, binnen deze tijd kun je kosteloos annuleren.
   2. Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,-.
   3. 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag.
   4. Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag.

   De actuele startdata voor deze opleiding vind je hier.