Nascholingen Klachten & Geschillen

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (De SOH opleiding)

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten.

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (De SOH opleiding)

In de opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) leren doktersassistenten en triagisten van de huisartsenpost zelfstandig de situatie in te schatten en zorg te verlenen bij 15 geselecteerde veelvoorkomende klachten. Zo wordt de huisarts ontlast en kan de assistent of triagist zich doorontwikkelen. De 15 geselecteerde klachten zijn onderverdeeld in modulen.

Module KNO

 • Acute keelpijn
 • Epistaxis
 • Acute rhinosinusitis

Module Traumatische wonden en bijtwonden

 • Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
 • Bijtwonden

Module Brandwonden

 • 1e graads brandwonden
 • 2e graads brandwonden

Module Inversie trauma enkel

 • Inversietrauma enkel

Module Kleine kwalen

 • Acute urticaria
 • Insectenbeten
 • Tekenbeten
 • Tand door de lip
 • Cystitis
 • Teenletsel II-V
 • Subunguaal hematoom

Opbouw opleiding

Wij leiden doktersassistenten en triagisten veilig en verantwoord op om zelfstandig patiënten te beoordelen en te behandelen. Dit doen wij door doktersassistenten competentiegericht op te leiden. Het competentieprofiel van de opleiding vindt u hier.

Theoriedeel

In de SOH-opleiding zijn er vaste terugkerende onderdelen, dit zijn de leerlijnen. Deze leerlijnen komen terug bij het behandelen van de ingangsklachten. De leerlijnen zijn:

 • Leerlijn ABCDE
 • Leerlijn Vaardigheden
 • Leerlijn Communicatie met patiënten
 • Leerlijn Registreren
 • Leerlijn Overleg met de huisarts

Daarnaast wordt per klacht de achtergrond (epidemiologie, pathogenese, beloop en complicaties), anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en behandeling doorlopen. Om dit goed beheersen is er een geheel vernieuwde SOH-map en Digitale Leeromgeving (DLO) ontwikkeld waarin de theorie besproken wordt.

Tijdens het onderwijs wordt de theorie toegepast door gebruik te maken van casuïstiek, verschillende quizzen, rollenspellen waarin geoefend wordt met elkaar en werkplekgerichte opdrachten.

Mocht het theorie-examen niet behaald worden, dan bestaat de mogelijkheid om het examen in te zien en aan te melden voor een herkansing.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Inleiding, KNO en traumatische bijtwonden

Brandwonden, inversietrauma enkel en kleine kwalen

Theorie-examen en lichamelijk onderzoek

 • 10+ uur zelfstudie voorbereiding
 • 2x 3 uur onderwijs
 • 2 uur zelfstudie achteraf
 • 10+ uur zelfstudie voorbereiding
 • 2x 3 uur onderwijs
 • 2 uur zelfstudie achteraf
 • 6 uur zelfstudie voorbereiding
 • 1 uur theorie-examen
 • 3 uur peer assessment

Praktijkdeel

Na de theorie, vaardigheden en consulten geoefend te hebben in de bijeenkomsten, moet een stage worden gelopen. Tijdens de stage staat centraal dat de SOH zelfstandig leert werken. Het communiceren met patiënten en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek zijn belangrijke onderdelen hierin. De huisarts begeleid de SOH i.o. hierbij. Elke ingangsklacht ziet de SOH i.o. in elk geval twee keer onder supervisie van de huisarts en een keer zelfstandig. Tijdens de stageperiode vindt ook een terugkomdag plaats.

Na de stage vindt het praktijkexamen plaats. Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en wordt de SOH geregistreerd in het SOH-register van Leerpunt KOEL.

Stage

Dag 4

Dag 5

In de praktijk

Oefendag praktijkexamen

Praktijkexamen (altijd in Alkmaar)

 • 6-9 maanden
  stage
 • 3 uur oefendag
 • 2 uur praktijkexamen

*  Let op: Voor het praktijkexamen moet de deelnemer zich apart inschrijven. Dit kan zodra de stage is afgerond. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Indien u voor de 2e keer het praktijkexamen afneemt wordt er € 195,- in rekening gebracht!

Wat brengt het de praktijk?

De aanmeldingen stromen binnen en dat is niet zo gek. De inzet van de SOH zorgt voor een efficiëntere praktijk. Daardoor verdient de praktijk de kosten binnen een jaar* terug en levert het inkomsten op. Een ander belangrijk punt is de doorontwikkeling en de tevredenheid van de doktersassistent/SOH-er.

Accreditatie

De opleiding wordt voor 30 uur geaccrediteerd bij:

CADD     (ID 474749)
V&VN       (ID 474749)
NVvPO   (ID 474750 / 474751 / 474752)

Hercertificeren

Om geregistreerd te blijven als SOH dien je elke 2 jaar 6 hercertificeringspunten te halen.

Bekijk hier waar de hercertificering uit bestaat.

Annuleren

Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten:

 1. Na aanmelding via de website geldt de bedenktermijn van 14 dagen, je kunt binnen die tijd kosteloos annuleren.
 2. Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 50,-.
 3. 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag.
 4. Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag.

Bij annulering ná ontvangst van de cursusmap, ontvangen we deze graag retour binnen 2 weken.
Wil je de map liever houden? Dan wordt hiervoor € 99,- in rekening gebracht.
Heb je inmiddels de DLO ook ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor (€ 35,-) in rekening te brengen.

Aanmelden

Klik hier voor de actuele startdata van deze opleiding.