Nascholingen Klachten & Geschillen

SOH Hercertificeren

Om geregistreerd te blijven als SOH dien je elke 2 jaar 6 hercertificeringspunten te halen. Bekijk hier het actuele hercertificeringsaanbod voor de SOH.

SOH Hercertificeren

Om geregistreerd te blijven als SOH dien je elke 2 jaar 6 hercertificeringspunten te halen. 

Met het volgen van de verplichte online basismodule krijgt de SOH 2 hercertificeringspunten. Daarnaast kan de SOH kiezen tussen meerdere modules van 4 punten. Ook met het SOH-congres kunnen 4 punten worden behaald. In het traject van de hercertificering is het de bedoeling dat je als eerst de basismodule volgt. Daarin is namelijk al veel voorkennis voor de andere modules geïntegreerd.

Op deze manier kan de professionele ontwikkeling aangestuurd worden op persoonlijke interesses en leervoorkeuren en blijft de SOH bevoegd en bekwaam.

Bekijk hier het actuele hercertificeringsaanbod voor de SOH.

Voor 2 punten

 • Online Basismodule
  Met deze basismodule wordt u in vogelvlucht op de hoogte gebracht van de diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de SOH-werkzaamheden. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk voor de basiskennis die u als SOH moet hebben. Daarom is deze module voor alle SOH verplicht bij de tweejaarlijkse herregistratie. De basismodule is online te volgen op eigen tijd en tempo.

Voor 4 punten

 • SOH Anticonceptie 
  De vraag om te starten met anticonceptie en de vraag om andere anticonceptie komt regelmatig voor in de spreekkamer van de huisarts. Dit is een onderwerp waar jij als SOH veel werk uit handen kan nemen van de huisarts en hulpvragen zelf kunt afhandelen.
 • SOH Communicatie met patiënten
  De patiënt staat er op antibiotica te krijgen, maar de SOH concludeert dat dit niet nodig is. Gedurende het consult wordt de patiënt steeds stelliger en eist de antibiotica… Hoe kan de bovenstaande problematiek aangepakt worden zodat de SOH en de patiënt tevreden zijn aan het einde van het consult?

 • SOH-congres
  Tweemaal per jaar wordt door Leerpunt KOEL en Stichting DOKh een SOH-congres georganiseerd.

 • SOH Hechten 
  De SOH leert hechten en verdoven om wonden te kunnen hechten. Deze SOH-hercertificering kan eenmalig bijgewoond worden. Om bekwaam te blijven voor het specifieke onderdeel hechten dient u net als alle doktersassistenten iedere twee jaar de gewone opfriscursus hechten te volgen (te vinden op www.leerpuntkoel.nl).

 • SOH Hand- en polstrauma
  Vaak zijn hand- en polsklachten ingewikkelde en uitgebreide casussen. Toch kan een SOH al gericht onderzoek leren verrichten en bepalen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Na deze scholing kun je een fractuur en kneuzing onderscheiden. Een mooie manier om je vaardigheden als SOH uit te breiden!
 • SOH KennisApp 2023-2024
  Met de KennisApp krijg je 6 maanden lang, dagelijks een aantal vragen voorgelegd over alle SOH ingangsklachten, vaardigheden en leerlijnen. De KennisApp zorgt voor een regelmatige korte herhaling van je SOH-kennis. Door de herhaling wordt kennis beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het is een andere, maar leuke manier van leren! Je kunt de vragen op elk tijdstip van de dag beantwoorden via je mobiel, laptop of tablet.

 • SOH Vaardigheden carrousel 
  In deze module ga je aan de slag met vernieuwde theorie over de SOH-vaardigheden en ben je praktisch bezig met het uitvoeren van de vaardigheden. Hoe zit het ook alweer precies met de Ottawa-enkelregels? Wil je nog een keer rustig oefenen om een neustampon in de brengen? Blijf bevoegd en bekwaam!

 • SOH Traumatische knieklachten
  In deze scholing gaan we het hebben over knieklachten ontstaan na een trauma. Het gaat om acute klachten van een knie na een val, botsing, verdraaiing, etc. Klachten van de knie die al langer bestaan en/of waarbij geen trauma aan vooraf is gegaan zullen niet worden besproken

Te laat? 

Wanneer je te laat bent met hercertificeren zijn de regels als volgt: 

tot 6 maanden te laat

Alsnog hercertificeren voor 6 punten.

6 maanden tot 2 jaar te laat

Hercertificeren 2x 6 punten (waaronder in ieder geval 1x de KennisApp)

langer dan 2 jaar te laat

Hercertificeren 2x 6 punten (waaronder in ieder geval 1x de KennisApp)

Opnieuw praktijkexamen doen (dit wordt nieuwe datum voor hercertificeren)