Nascholingen Klachten & Geschillen

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring van DOKh

Respect voor de privacy van de klant

Belangrijke wijziging in privacy statement (1 februari 2020)

Per 1 februari 2020 heeft DOKh een aanpassing gedaan aan de privacy statement die op de website staat. In principe worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met andere organisaties. Bij sommige diensten van DOKh zijn ook andere organisaties betrokken, zoals bijvoorbeeld de SOH opleiding. Voor het volgen van de Webinar en de certificering is het van belang uw gegevens te delen. Wij vragen hier echter expliciet uw toestemming voor. Wanneer u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 25 januari 2018

Introductie

DOKh waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten heeft getoond door uw bezoek aan onze website www.dokh.nl of verwante communicatiekanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die DOKh verzamelt tijdens uw interacties met DOKh, zoals het inschrijven voor een nascholing via onze website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aansluiten bij onze klachtenregeling/geschilleninstantie en/of calamiteitencommissie, de behandeling van een klacht/geschil of calamiteit etc.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Financiële administratie;
 • Informatie verstrekken over scholing;
 • Verwerking accreditatie;
 • Afhandeling klacht, geschil, calamiteit.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Het soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen

Tijdens uw interactie met DOKh, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account, door in te schrijven op een scholing, de DOKh-pagina's te bezoeken (zoals "Volg ons op Facebook"), of het indienen van een klacht/geschil of het onderzoeken van een calamiteit kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw BIG/registratie nummer
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze DOKh-pagina's;
 • Correspondentie die te maken heeft met de afhandeling van een klacht, geschil of calamiteit.

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met DOKh delen:

 • Door uw DOKh account;
 • Via e-mail, telefoon of door schriftelijk contact op te nemen met een van de medewerkers van DOKh;
 • Inschrijving op een scholing;
 • Aansluiting bij de klachtenregeling, Geschilleninstantie en/of calamiteitencommissie
 • Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een DOKh-aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
 • Abonneren op een DOKh-nieuwsbrief;
 • Vrijwillig deelnemen aan enquêtes;
 • Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
 • Social listening: DOKh kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

Wanneer u te maken heeft met DOKh namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door DOKh
 • Het communiceren met DOKh
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen of promoties
 • Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes

Als u niet wilt dat DOKh de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via secretariaat@dokh.nl.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We delen uw persoonsgegevens NIET, tenzij u hier toestemming toe heeft gegeven.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan DOKh via secretariaat@dokh.nl.

We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

Wanneer u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Uw voorkeuren

We respecteren de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het registratieformulier aan te vinken of door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Wanneer u de DOKh-website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door DOKh en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van DOKh zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. DOKh maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van DOKh zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze website.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, kunt u overwegen de DOKh-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via secretariaat@dokh.nl of bel: 072-5279100.

Cookies