Nascholingen Klachten & Geschillen

Collegiaal Support

In de uitoefening van je vak kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een grote indruk op je maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiaal support genoemd. Stichting DOKh biedt collegiaal support voor huisartsen en verloskundigen.

Collegiaal Support

Een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt.  Wat nu?

In de uitoefening van je vak kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een grote indruk op je maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiaal support genoemd.

Collegiaal support

Collegiaal support wordt aangeboden aan verloskundigen en huisartsen die steun nodig hebben na een werk gerelateerde gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een calamiteit, een klacht of een geschil of een reanimatie. De support bestaat uit laagdrempelige opvang geboden door een collega die daartoe speciaal getraind is. Deze collega is geen coach, maar biedt kortdurend zijn of haar ondersteuning aan. De support wordt in principe telefonisch geboden in een vertrouwelijk, persoonlijk gesprek. Collegiaal support kan verergering van emotionele klachten en langdurige uitval voorkomen.

Duur collegiaal support

Collegiaal support omvat maximaal 4 uur. Deze uren kunnen over enkele weken verspreid worden.

Het kan zijn dat dit contact onvoldoende is. In dat geval kan gedacht worden aan een traject bij een hierin gespecialiseerde coach, psychotherapeut en/of contact met de eigen huisarts.

Kosten

De support is voor de aanvrager kosteloos, de supporter krijgt van DOKh een vergoeding voor de geïnvesteerde tijd.

Hoe schakel je collegiaal support in

  • Via de mail huisartsensupport@dokh.nl of verloskundigensupport@dokh.nl kun je aangeven dat je behoefte hebt aan support. Vermeld hierbij je contactgegevens.
  • Op werkdagen van 9:00 uur tot 15:00 uur kun je telefonisch contact opnemen met Stichting DOKh op nummer 072-5208325 en aangeven dat je behoefte hebt aan support.
  • De medewerker van DOKh geeft je contactgegevens door aan de supporter.
  • Nadat je om support hebt gevraagd, neemt de collega binnen 1 werkdag contact met je op.

Wij vragen je om je contactgegevens.

Vertrouwelijkheid

Binnen DOKh en ook binnen de groep van supporters wordt vertrouwelijk met alle informatie omgegaan. De medewerkers van DOKh hebben hiervoor de eed of belofte afgelegd.