Nascholingen Klachten & Geschillen

Uitspraken

Uitspraken

Alle uitspraken van de samenwerkende Geschilleninstanties vindt u hier

Hieronder treft u de uitspraken van de Geschilleninstantie van Stichting DOKH.

Aangeklaagde: cosmetisch arts

Casus: Infectie na bilvergroting met implantaten met toekenning van schadevergoeding

Klaagster verwijt aangeklaagde het volgende:

1. Voor de aanvang van de operatie is niet tijdig profylaxe toegediend

2. Vanaf het eerste telefonisch consult, 8 dagen na de ingreep, had al gestart moeten en kunnen worden met antibiotica, hetgeen niet gedaan is.

3. Tijdens de eerste fysieke controle had een kweek genomen moeten worden van het wondvocht, hetgeen niet gedaan is.

Aansprakelijkstelling:

Klaagster vordert een schadevergoeding van €25000,-21597,84,-

Beoordeling Geschilleninstantie en leerpunten: Lees hier verder.

Aangeklaagde: cosmetisch arts

Casus: correctie van de onderoogleden

Klaagster verwijt aangeklaagde dat:
1. er een medische fout is gemaakt en aangeklaagde onzorgvuldig heeft gehandeld;
2. ze onvoldoende geïnformeerd is over eventuele complicaties;
3. de nazorg onvoldoende was;
4. aangeklaagde niet bevoegd en bekwaam was de behandeling uit te voeren;
5. het medisch dossier onvolledig was;
6. de klachtenprocedure niet op orde was.

Aansprakelijkstelling:
Klaagster vordert een schadevergoeding van €25000,-

Beoordeling Geschilleninstantie en leerpunten: Lees hier verder.