Nascholingen Klachten & Geschillen

(Eigenaar van) een zorgorganisatie

(Eigenaar van) een zorgorganisatie

Geschilleninstantie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle organisaties met zorgaanbieders vanaf 1-1-2017 aangesloten dienen te zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Klachtenregeling incl. inzet klachtenfunctionaris

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle organisaties met zorgaanbieders vanaf 1-1-2017 aangesloten dienen te zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling c.q. inzet klachtenfunctionaris kunnen aanbieden.

Aansluiting geschilleninstantie & klachtenregeling voor organisaties (kliniek/praktijk)

Voor organisaties is het mogelijk aan te sluiten voor zowel de geschilleninstantie als de klachtenregeling.

Personeel in loondienst valt dan onder zowel de geschilleninstantie als de klachtenregeling van de organisatie.

Als u praktijk-/kliniekeigenaar bent maar zelf geen arts of verloskundige, kunt u de organisatie aansluiten voor alle overige medewerkers en artsen of verloskundigen die in loondienst zijn.

Als de praktijkeigenaar zelf arts of verloskundige is, dient deze op eigen naam een geschillenregeling en klachtenregeling te hebben. Personeel in dienst van de arts/verloskundige/organisatie vallen dan onder de aansluitingen van de arts/verloskundige/eigenaar.

Alle bij de organisatie werkzame artsen of verloskundigen die niet in loondienst zijn (zzp’ers, waarnemers), kunnen geen gebruik maken van de geschilleninstantie van de organisatie of praktijkeigenaar die zelf arts/verloskundige is en dienen zich individueel aan te sluiten voor de geschilleninstantie, dit kan uitsluitend via onze website: klachten-en-geschillenregeling

Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun aansluiting en betaling van de factuur.

Wellicht wel verstandig de arts(en) of verloskundigen te vragen, na bevestiging, een kopie van hun polis te overhandigen c.q. door te sturen. In het kader van de AVG mag DOKh deze niet aan derden verstrekken.

Zij mogen wel gebruik maken van de klachtenregeling van de organisatie, mits de klacht betrekking heeft op handelen binnen de betreffende organisatie. Vaste waarnemers dienen echter ook op eigen naam aan te sluiten bij de klachtenregeling.

Voor tarieven en aansluiten klik op het formulier dat voor uw organisatie van toepassing is:

              Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw aansluiting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José Lentz-Peters: jlentz@dokh.nl of bel 072-5279100