Nascholingen Klachten & Geschillen

Ongewenste Omgangsvormen

Binnen uw organisatie kan het voorkomen dat er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. Bij Stichting DOKh kunnen uw medewerkers hierover melding doen bij de vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste Omgangsvormen

De Arbowet

Een werkgever is op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting omvat de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Samengevat spreken wij dan over ongewenste omgangsvormen. Als de werkomgeving door gedragingen (ongewenste omgangsvormen) van (externe) collega’s of leidinggevenden negatief wordt beïnvloed, is het belangrijk om dit met hen bespreekbaar te maken. Wanneer je hier niet uitkomt, zijn er verschillende mogelijkheden om dit binnen de organisatie aan te kaarten. Goed werkgeverschap vereist dat actief wordt gereageerd op een dergelijke klacht.

Ongewenste Omgangsvormen

Binnen uw organisatie is een veilige werksfeer en werkomgeving een groot goed.

Toch kan het voorkomen dat er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie binnen de werkomgeving; kortom ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

Bij ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag kunnen de gevolgen groot zijn voor zowel de klager als beklaagde. Het is voor beide partijen belangrijk om te weten of de klacht gegrond is of niet.

Bij Stichting DOKh kunnen medewerkers van uw organisatie bij terecht bij de Vertrouwenspersoon en melding doen. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, en biedt een luisterend oor. Samen bespreken jullie de mogelijke vervolgstappen.

Een zorgvuldige en eerlijke behandeling van een klacht over ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. Stichting DOKh heeft daarom een Klachtencommissie samengesteld. Deze klachtencommissie bekijkt de klacht objectief en geeft een onafhankelijk oordeel. Medewerkers van uw organisatie kunnen hun klacht ook direct indienen bij de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

In de klachtencommissie zitten leden met kennis van zaken te weten een:

  • Advocaat met kennis van arbeidsrecht en/of strafrecht
  • Lid waarheidsvinding
  • POH-GGZ medewerker
  • Secretaris

Wilt u zich aansluiten, klik dan hier. Aansluiten is kosteloos voor praktijkhouders die aangesloten zijn bij de klachtenregeling en de geschilleninstantie van Stichting DOKh.

Wilt u meer weten over de procedure en werkwijze van de vertrouwenspersoon en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen leest u dan ons Reglement.

Wilt u alleen onderzoek laten verrichten naar (eventuele) misstanden binnen uw organisatie hetgeen resulteert in een advies omtrent te nemen maatregelen ten aanzien van de organisatie?

Dat kan ook!

Lees hier verder over de Inzet klachtencommissie in verband met onderzoek naar (eventuele) misstanden binnen uw organisatie.