Nascholingen Klachten & Geschillen

Zorgaanbieder

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te wijzen. U kunt voor beiden terecht bij Stichting DOKh.

Zorgaanbieder

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht u zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Daarnaast verplicht de Wkkgz u om een onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te wijzen. Deze kan uw patiënt bijstaan in het geval deze een klacht heeft en kan tussen u en de patiënt bemiddelen.

U kunt als arts of verloskundige aansluiten bij zowel de geschilleninstantie als bij de klachtenregeling (onafhankelijk klachtenfunctionaris) van Stichting DOKh.

De klachtenregeling van DOKh is laagdrempelig én met een persoonlijke benadering. Om escalatie te voorkomen staan wij uw patiënten en cliënten altijd snel telefonisch te woord.

Aangezien wij ook een nascholingsorganisatie zijn vertalen wij de leerpunten uit klachten, geschillen en calamiteiten direct om in zeer laaggeprijsde en soms gratis nascholingen voor iedereen die aangesloten is bij Stichting DOKh.

Wilt u zich aansluiten klik dan op de button aansluiten en vervolgens op uw eigen beroepsgroep. Hier vindt u de aansluittarieven en het nieuwkomersaanbod. Sluit u zich aan bij de klachtenregeling en de geschilleninstantie dan krijgt u er een aansluiting bij de calamiteitencommissie kosteloos bij.

NB: de zorgverlener die aansluit bij de geschilleninstantie draagt de geschilleninstantie op om voorgelegde geschillen bij wege van bindend advies te beslechten, hetgeen betekent dat afstand wordt gedaan van het recht om het geschil (ook) aan de bij de wet ingestelde rechter voor te leggen.

Bent u praktijkhouder en aangesloten bij zowel de klachtenregeling en de geschilleninstantie van Stichting DOKh dan kunt u ook nog kosteloos aansluiten bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Klik hier voor meer informatie. Voor vragen mailto:fmoerbeek@dokh.nl