Nascholingen Klachten & Geschillen

Medische expertises

Stichting DOKh verzorgt onafhankelijke en onpartijdige expertiseonderzoeken binnen de eerstelijns huisartsenzorg, verloskundige zorg en cosmetische zorg.

Medische expertises

Medische fout of niet?

Stichting DOKh verzorgt onafhankelijke en onpartijdige expertiseonderzoeken binnen de eerstelijns huisartsenzorg, verloskundige zorg en cosmetische zorg.

Wie zijn wij?

Stichting DOKh is een door het ministerie van VWS landelijk erkende Geschilleninstantie en klachtenregeling voor (huis)artsenzorg en verloskundigenzorg. In dat kader worden klachten en claims afgehandeld op een professionele en onafhankelijke manier.
Daarnaast voeren wij onafhankelijke calamiteitenonderzoeken uit voor eerstelijns huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken en cosmetisch klinieken. Daarbij werken wij waar nodig samen met de tweede lijn en andere ketenpartners. Wij stellen een onafhankelijk rapport op ten behoeve van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

Vanuit deze beide disciplines hebben wij ervaring met het op zorgvuldige en onafhankelijke wijze beoordelen van de juistheid van medisch handelen van huisartsen, verloskundigen en cosmetisch artsen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze kennis en ervaring vanuit de geschillenbeslechting en de calamiteitenonderzoeken stelt ons in staat om op gedegen wijze onafhankelijk onderzoek te verrichten naar het medisch handelen van (huis)artsen, verloskundigen en cosmetisch artsen. Wij onderzoeken of er in overeenstemming met de richtlijnen is gehandeld en of, indien van de richtlijn is afgeweken, dit voldoende gemotiveerd is gedaan.

Wij beoordelen puur het medisch handelen en brengen het verloop van de verleende zorg in kaart. Wij geven hierbij een onafhankelijk oordeel over het al dan niet verwijtbaar handelen van de betreffende zorgverlener. Wij beperken ons welbewust tot het voorgaande en doen dus géén uitspraak over de gezondheidstoestand van de patiënt, cliënt of het (pasgeboren) kind. Wij brengen dus geen klachten en beperkingen in beeld en beoordelen niet of er een medische eindtoestand is; die beoordelingen laten wij aan de medisch adviseurs.

Hoe gaan wij te werk?

Onafhankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij beoordelen vanaf papier. Partijen krijgen altijd de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen op basis van de conceptrapportage, alvorens het definitieve rapport wordt opgesteld. Desgewenst kunnen wij partijen horen overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor. Bij het opstellen van onze rapporten werkt de jurist van DOKh samen met een BIG geregistreerde huisarts, verloskundige of cosmetisch arts.

Door deze samenwerking garanderen wij een rapport dat is opgesteld volgens de basisprincipes van de richtlijn medisch specialistische rapportages van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) 2016.

Wij kunnen expertises voor u verrichten:

  • in opdracht van 1 partij, maar wel onafhankelijk en onpartijdig
  • in opdracht van beide partijen, onafhankelijk en onpartijdig
  • in opdracht van beide partijen, onafhankelijk en onpartijdig, met bindend advies

Onze ervaring:

Tot op heden hebben wij expertises verricht voor de VvAA, MediRisk, ARAG Rechtsbijstand, Achmea Rechtsbijstand, De Bureaus, Medisch Advies Groep, Rechtbanken en verschillende letselschadeadvocaten. Wij hebben capaciteit om onze dienstverlening uit te breiden binnen de huisartsenzorg, cosmetische zorg en verloskundigenzorg.

Wij werken alleen in opdracht van rechtsbijstandverzekeraars, beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, de rechtbank of de advocatuur.

Ons vaste team:

Janneke Koehoorn, huisarts
(BIG 59052289401)
Petra Weij, klinisch verloskundige
(BIG 19005727503)
Paul Wijffels, cosmetisch arts
(BIG 09025037601)
Frank Niessen, plastisch chirurg
(BIG 99032416301)
Femke Moerbeek, jurist

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek, jurist DOKh.

E-mail:  fmoerbeek@dokh.nl
Tel:        072-5279100